TICI

TOWARD CLOSING THE GAP IN TOBACCO CONTROL AND HEALTH BURDEN BETWEEN EASTERN AND WESTERN EUROPE Podstawę projektu stanowi stała współpraca Polski z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, mająca na celu umacnianie polityki antytytoniowej oraz wymianę