Newsletter

Przeczytaj regulamin

socjolog medycyny, który od prawie 30 lat zajmuje się czynnikami determinującymi stan zdrowia społeczeństw, w tym w szczególności rosnącą epidemią chorób odtytoniowych jako główną przyczyną przedwczesnej umieralności w Polsce i innych krajach europejskich.. Brał udział w pracach eksperckich nad przygotowaniem głównych programów i aktów legislacyjnych z zakresu zdrowia publicznego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i wielu innych instytucji medycznych, społecznych i ekonomicznych (m.in. Banku Światowego, Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem, Open Society Institute, US Environmental Protection Agency). „Visiting scientist” w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore (USA), Europejskim Biurze WHO, Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem i Narodowych Instytutach Raka w USA i Kanadzie. Brał udział w ponad 130 polskich i międzynarodowych projektach badawczych i interwencyjnych. Autor lub współautor ponad 200 artykułów i innych prac naukowo-badawczych. Za swoją pracę naukową i społeczną dla zdrowia publicznego odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi oraz nagrodzony przez Polską Akademię Nauk, Międzynarodową Unię Walki z Rakiem oraz Fundację „Promocja Zdrowia”. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w USA (CDC) wyróżniło jego wkład w realizację międzynarodowego projektu badawczego GATS w Polsce. Zastępca Dyrektora WHO Collaborating Centre przy Centrum Onkologii w Warszawie i Dyrektor Naukowy Fundacji ,,Promocja Zdrowia”.