Informacje o Badaniu (wywiady przez telefon)

Opracowanie i ewaluacja nowego programu wspierającego leczenie Zespołu Uzależnienia od Tytoniu (ZUT) w Polsce
 

   

 Dziękujemy za zainteresowanie naszym nowym badaniem! 

Zanim zadecydują się Państwo o wzięciu udziału w badaniu, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami, a także skontaktować się z nami w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w wywiadach, prosimy wypełnić tą krótką ankietę by wybrać termin wywiadu i podać dane kontaktowe: https://opinio.ucl.ac.uk/s?s=51915. Skontaktujemy się z Państwem by ustalić termin rozmowy.

1.  O Projekcie – Dlaczego przeprowadzamy te wywiady

Fundacja „Promocja Zdrowia” opracowuje nowy program dla lekarzy i pacjentów dla wspierania rzucania palenia przy pomocy nowoczesnych technologii (w tym programu internetowego i na urządzenia mobilne, np. smsy). Grupa badaczy w Wielkiej Brytanii (University College London, UCL) współpracuje nad projektem. Zależy nam na tym, by nowy program sprostał oczekiwaniom i potrzebom osób rzucających palenie, i dlatego przeprowadzamy wywiady z osobami, które palą lub są w trakcie rzucania palenia.

2. O Badaniu – w skrócie

Badanie polegać będzie na wywiadzie przez telefon. Podczas wywiadu porozmawiamy o Państwa doświadczeniach, opiniach i preferencjach dotyczące wsparcia w rzucaniu palenia, także przy pomocy nowych technologii (stron internetowych, e-maili, i SMS-ów). Wywiad będzie nagrywany na dyktafon. Uczestnictwo w badaniu będzie traktowane jako poufne. Anonimowe wyniki będą opublikowane, np. jako artykuły i prezentacje naukowe i pracę dyplomowe.

3. Kto może wziąć udział w badaniu

Do badania zapraszamy osoby, które: (a) mają ukończone 18 lat, (b) obecnie palą papierosy lub starają się rzucić palenie, (c) posiadają telefon komórkowy, który odbiera wiadomości SMS, (d) mają dostęp do komputera z Internetem, i które (e) odwiedziły dowolnego lekarza w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat

4. Jak dołączyć do badania

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wywiadach prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety przez internet pod adresem: https://opinio.ucl.ac.uk/s?s=51915 gdzie mogą Państwo wyrazić zgodę na wzięcie udziału w badaniu i podać swoje dane kontaktowe. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem by odpowiedzieć na Państwa ewentualne pytania oraz ustalić termin wywiadu.

5. Jak będzie przebiegać rozmowa

Podczas badania przeprowadzimy z Państwem wywiad przez telefon w dogodnym dla Państwa terminie. Podczas tej rozmowy (ok. 40-70min) chcielibyśmy porozmawiać o Państwa doświadczeniach i preferencjach dla wsparcia w rzucaniu palenia, doświadczeniach z wizytami u lekarza, podczas których temat palenia był poruszany lub nie, a także Państwa opinii i preferencji dotyczących naszego nowego programu, a także sms-ów. Wyślemy Państwu przykłady sms-ów podczas wywiadu. Wywiady będą nagrywane przez nas za pomocą dyktafonu. Uzyskane nagrania zostaną zanonimizowane i oddane do transkrypcji w celu późniejszej analizy.

5.    Uczestnictwo w badaniu jest zupełnie dobrowolne

W każdym momencie mogą Państwo zdecydować czy wziąć udział w badaniu lub z niego zrezygnować. W dowolnej chwili mogą Państwo wysłać do nas wiadomość (aleksandra.herbec.11@ucl.ac.uk), aby zrezygnować z udziału bez poniesienia jakichkolwiek konsekwencji. Do 10 lutego 2018 mogą Państwo poprosić o usunięcie zebranych danych.

6.    Udział w badaniu jest poufny

Wszystkie dane zebrane będą traktowane jako poufne i przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z r. 1997 i Ustawą o Ochronie Danych w Wielkiej Brytanii z r. 1998. Państwa tożsamość w tym badaniu będzie traktowana jako poufna i każdemu uczestnikowi badania zostanie przydzielony indywidualny kod, którym będziemy się posługiwać w badaniu dla oznaczenia danych. Zanonimizowane wyniki badań i cytaty Państwa wypowiedzi mogą zostać opublikowane w raportach i czasopismach naukowych, pracach dyplomowych, a także przedstawiane na konferencjach, przy zapewnieniu całkowitej anonimowości. Będziemy również dzielić się anonimowymi danymi z innymi zespołami, które pracują z nami nad rozwinięciem programu i wspierają analizę danych. Wszelkie nagrania lub dane zgromadzone w wyniku Państwa udziału w badaniu mogą być sprawdzone przez zespół UCL lub Fundacji „Promocja Zdrowia”, które nadzorują przebieg badania.

7.    Badanie nie niesie za sobą ryzyka

Badanie nie niesie za sobą ryzyka. Jeżeli zdecydują się Państwo odpowiedzieć na otrzymanego SMS-a (nie jest to konieczne), może zostać pobrana opłata zgodnie z aktualną taryfą operatora

8.   Korzyści i wynagrodzenie finansowe

Biorąc udział w tym badaniu pomogą nam Państwo rozwinąć nowe narzędzia wsparcia palaczy w Polsce w leczeniu uzależnienia od tytoniu. Będą mieć Państwo także okazję do poszerzenia wiedzy na temat form dostępnej pomocy dla osób chcących zaprzestać palenia. Badanie nie przewiduje nagrody czy wynagrodzenia pieniężnego lub rzeczowego

9.   Nadzór komitetu etycznego

Badanie zostało zatwierdzone przez Komitet Bioetyczny na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, PWSZ w Ciechanowie, oraz w Wielkiej Brytanii przez Komitet Etyki na University College London [6212/006].

  1. Informacje i kontakt do zespołu

Główny Badacz: Prof Witold Zatoński, Fundacja “Promocja Zdrowia”, biuro@promocjazdrowia.pl

Koordynator Badań w Fundacji i na UCL: mgr. Aleksandra Herbeć,

aleksandra.herbec.11@ucl.ac.ukaleksandra.herbec@promocjazdrowia.pl

Inni badacze na University College London: Prof Robert West, Dr Jamie Brown, Aleksander Filipczak

Osoba przeprowadzająca wywiady: Aleksander Filipczak (student na UCL). W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Aleksandrem: aleksander.filipczak.16@ucl.ac.uk

 

 

 partnerzyRelated imageImage result for ucl logo

Attachment