Mgr, Absolwentka Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest Dyrektorem Projektowym Fundacji „Promocja Zdrowia”. Pracuje również w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jej głównym obszarem zainteresowań, jako specjalisty żywienia człowieka, są badania nad otyłością oraz spożyciem żywności. Jako koordynator wielu działań, była zaangażowana w organizację konferencji naukowych, kampanii społecznych oraz projektów międzynarodowych prowadzonych we współpracy m.in. ze Światową Organizacją Zdrowia, Bloomberg Initiative, Environmental Protection Agency, Open Society Institute, Centers for Disease Control, US National Cancer Institute, American Cancer Society i in.

Mateusz Zatoński – Politolog i historyk zdrowia, absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego, University College London, oraz Uniwersytetu w Glasgow. Obecnie doktorant na wydziale Zdrowia Publicznego i Polityki na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Autor prac na temat polityki zdrowotnej w bloku socjalistycznym oraz analiz ustawodawstwa dotyczącego sprzedaży alkoholu i papierosów w Unii Europejskiej. Prowadził badania dotyczące wielu aspektów polityki zdrowotnej w dziejach, m.in. zastosowania w niej filozofii utylitaryzmu, czy postrzegania palenia tytoniu w Związku Radzieckim oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Aleksandra Herbec, Mgr. Psycholog ze specjalizacją w psychologii zdrowia, zmianie zachowań, i prewencji chorób, a także wdrażaniu nowych technologii do promocji zdrowia. Studiowała psychologię na University of Glasgow, University College London, i University of California, Berkeley. Autorka opracowań naukowych nad skutecznością elektronicznych interwencji z zakresu leczenia z palenia wśród kobiet w ciąży. Obecnie doktorantka i stypendystka Brytyjskiego Stowarzyszenia Serca na wydziale Epidemiologii i Zdrowia Publicznego na University College London, gdzie opracowuje i ocenia skuteczność innowacyjnych programów do rzucania palenia i stosowania leków przy użyciu nowych technologii i mobilnych aplikacji.