Journal of Health Inequalities jest anglojęzycznym czasopismem naukowym wydawanym przez Fundację „Promocja zdrowia” i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. Czasopismo poświęcone jest problemom dotyczącym różnic w dostępie do zdrowia w Polsce i innych krajach Europy, kluczowym czynnikom kształtującym zdrowie społeczeństwa, a także szerszym kwestiom globalnego zdrowia publicznego.

 

Wśród dotychczas poruszanych tematów na łamach Journal of Health Ineqalities znalazły się artykuły dotyczące:

  • palenia tytoniu i chorób odtytoniowych
  • alkoholu
  • odżywiania
  • raka szyjki macicy
  • chorób układu krążenia
  • chorób przenoszonych drogą płciową
  • projektu PONS
  • badania PURE
  • polityki zdrowotnej

 

Nierówności zdrowotne pozostają jednym z najbardziej znaczących czynników różnicujących Europę. W niektórych krajach, najbardziej znacząco w Rosji i w szeregu innych republik postradzieckich, dzieląca je od zachodu luka zdrowotna w dalszym ciągu się powiększa. W zachodniej części Europy przedwczesna umieralność przed ukończeniem 65 roku życia spadła do poziomu poniżej 10%. Tymczasem we wschodniej części starego kontynentu w niektórych krajach aż połowa mężczyzn umiera przed 65 rokiem życia. Konieczne jest podjęcie dalszych kroków w kierunku zmniejszenia tej luki w zdrowiu.