Opracowanie i ewaluacja nowego programu wspierającego leczenie uzależnienia od tytoniu (ZUT) w Polsce

 – Informacje o badaniu (wywiady przez telefon)

   

 Dziękujemy za zainteresowanie naszym nowym badaniem

Zanim zadecydują się Państwo o wzięciu udziału w badaniu, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami, a także skontaktować się z nami w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości

1. O Badaniu – w skrócie

Badanie polegać będzie na wywiadach przez telefon z dorosłymi osobami palącymi lub rzucającymi palenie. Podczas wywiadów omówimy Państwa doświadczenia, opinie i preferencje dotyczące wsparcia w rzucaniu palenia, także przy pomocy nowych technologii (stron internetowych, e-maili, i SMS-ów). Wywiady będą nagrywane na dyktafon. Uczestnictwo w badaniu będzie traktowane jako poufne. Anonimowe wyniki będą opublikowane, np. jako artykuły i prezentacje naukowe i pracę dyplomowe.

2. Dlaczego przeprowadzamy to badanie

Fundacja „Promocja Zdrowia” opracowuje nowy program dla lekarzy i pacjentów dla wspierania rzucania palenia przy pomocy nowoczesnych technologii (w tym programu internetowego i na urządzenia mobilne, np. smsy). Grupa badaczy na Uniwersytecie Londyńskim (University College London, UCL) w Wielkiej Brytanii współpracuje nad projektem. Zależy nam na tym, by nowy program sprostał oczekiwaniom i potrzebom osobom rzucającym palenie, i dlatego przeprowadzamy wywiady z osobami, które palą lub są w trakcie rzucania palenia.

3. Kto może wziąć udział w badaniu

Do badania zapraszamy osoby, które: (a) mają ukończone 18 lat, (b) obecnie palą papierosy lub starają się rzucić palenie, (c) posiadają telefon komórkowy, który odbiera wiadomości SMS, (d) mają dostęp do komputera z Internetem, i które (e) odwiedziły dowolnego lekarza w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat

4. Jak dołączyć do badania

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wywiadach prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety internetowej,  gdzie mogą Państwo wyrazić zgodę na wzięcie udziału w badaniu i podać swoje dane kontaktowe. Aleksander Filipczak skontaktuje się z Państwem by potwierdzić kwalifikację do badania, odpowiedzieć na Państwa ewentualne pytania oraz ustalić termin wywiadu.

5. Jak będzie przebiegać badanie

Pierwszy główny wywiad: Podczas badania przeprowadzimy z Państwem jeden lub dwa wywiady przez telefon w czerwcu 2017 w dogodnym dla Państwa terminie. Podczas pierwszej rozmowy (60min) chcielibyśmy porozmawiać o Państwa doświadczeniach i preferencjach dla wsparcia w rzucaniu palenia, doświadczeniach z wizytami u lekarza, podczas których temat palenia był poruszany lub nie, a także Państwa opinii i preferencji dotyczących naszego nowego programu, a także sms-ów. Wywiady będą nagrywane przez nas za pomocą dyktafonu. Uzyskane nagrania zostaną zanonimizowane i oddane do transkrypcji w celu późniejszej analizy.

Opcjonalny drugi wywiad: Jeśli Państwo się zgodzą, dodatkowo w ciągu kolejnych 5 dni chcielibyśmy Państwu wysłać przykładowe wiadomości SMS z treścią dotyczącą rzucania palenia. Podczas drugiego wywiadu (ok. 25min) po około 7-9 dniach chcielibyśmy omówić Państwa wrażenia i sugestie na temat wiadomości, które prześlemy.

5.    Uczestnictwo w badaniu jest zupełnie dobrowolne

W każdym momencie mogą Państwo zdecydować czy wziąć udział w badaniu lub z niego zrezygnować. W dowolnej chwili mogą Państwo wysłać do nas wiadomość (Aleksander.filipczak.16@ucl.ac.uk), aby zrezygnować z udziału bez poniesienia jakichkolwiek konsekwencji.

6.    Udział w badaniu jest poufny

Wszystkie dane zebrane będą traktowane jako poufne i przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z r. 1997 i Ustawą o Ochronie Danych w Wielkiej Brytanii z r. 1998. Państwa tożsamość w tym badaniu będzie traktowana jako poufna i każdemu uczestnikowi badania zostanie przydzielony indywidualny kod, którym będziemy się posługiwać w badaniu dla oznaczenia danych. Zanonimizowane wyniki badań i cytaty Państwa wypowiedzi mogą zostać opublikowane w raportach i czasopismach naukowych, pracach dyplomowych, a także przedstawiane na konferencjach, przy zapewnieniu całkowitej anonimowości. Będziemy również dzielić się anonimowymi danymi z innymi zespołami, które pracują z nami nad rozwinięciem programu i wspierają analizę danych. Wszelkie nagrania lub dane zgromadzone w wyniku Państwa udziału w badaniu mogą być sprawdzone przez zespół UCL lub Fundacji „Promocja Zdrowia”, które nadzorują przebieg badania.

7.    Badanie nie niesie za sobą ryzyka

Badanie nie niesie za sobą ryzyka. Jeżeli zdecydują się Państwo odpowiedzieć na otrzymanego SMS-a (nie jest to konieczne), może zostać pobrana opłata zgodnie z aktualną taryfą operatora

8.   Korzyści i wynagrodzenie finansowe

Biorąc udział w tym badaniu pomogą nam Państwo rozwinąć nowe narzędzia wsparcia palaczy w Polsce w leczeniu uzależnienia od tytoniu. Będą mieć Państwo także okazję do poszerzenia wiedzy na temat form dostępnej pomocy dla osób chcących zaprzestać palenia. Badanie nie przewiduje nagrody czy wynagrodzenia pieniężnego lub rzeczowego

9.   Nadzór komitetu etycznego

Badanie zostało zatwierdzone przez Komitet Bioetyczny na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, PWSZ w Ciechanowie, oraz w Wielkiej Brytanii przez Komitet Etyki na University College London [6212/006].

  1. Informacje i kontakt do zespołu

Główny Badacz: Prof Witold Zatoński, Fundacja “Promocja Zdrowia”, biuro@promocjazdrowia.pl

Koordynator Badań w Fundacji i na UCL: mgr Aleksandra Herbeć, aleksandra.herbec.11@ucl.ac.uk

Inni badacze na University College London: Prof Robert West, Dr Jamie Brown, Aleksander Filipczak

Osoba przeprowadzająca wywiady: Aleksander Filipczak (student na UCL). W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Aleksander: aleksander.filipczak.16@ucl.ac.uk

  Pełne informacje o badaniu – wywiady z osobami palącymi