Obecne zalecenia dotyczące leczenia uzależnienia od tytoniu u pacjentów HIV+ zapisane w Rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.

Pełny tekst rekomendacji dostępny na: https://www.ptnaids.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=24&lang=pl

 

 

zalecenia_PTNAIDS_2017

 

„To działanie edukacyjne uzyskało wsparcie w ramach grantu edukacyjnego udzielonego przez GlaxoSmithKline”