W dniu 19 listopada 2016 roku Fundacja „Promocja Zdrowia” zorganizowała szkolenie dla pracowników służby zdrowia z zakresu diagnostyki i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu. W szkoleniu tym wzięło udział 48 uczestników, głównie lekarzy na co dzień zajmujących się leczeniem osób zakażonych HIV. Uczestnicy szkolenia wzięli udział w baniach ankietowych na początku (ankieta wstępna, ankieta dla lekarzy na temat leczenia uzależnienia od tytoniu) oraz na końcu szkolenia (ankieta kontrolna, ankieta ewaluacyjna). W ankiecie wstępnej wykazane zostało, iż uczestnicy szkolenia miała niewystarczającą wiedzę w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, przykładowo aż 25% ankietowanych nie wiedziało, iż palenie tytoniu jest chorobą uwzględnioną w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, a jedynie 44% osób stwierdziło, że rak szyjki macicy jest skorelowany z paleniem tytoniu. Również znajomość preparatów dostępnych na polskim rynku okazała się niewystarczająca – Tabex oraz Desmoxnan błędnie wskazywane były jako substytuty nikotyny (32%). Po przeprowadzonym szkoleniu wśród uczestników uzyskano korzystne zmiany wiedzy na temat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu.

Z ankiety dla lekarzy na temat leczenia uzależnienia od tytoniu wynika, że jednym z największych utrudnień w pracy z osobami uzależnionymi od nikotyny jest niska motywacja do zaprzestania palenia. W związku z tym lekarze wskazywali na potrzebę prowadzenia kolejnych szkoleń, które dotyczyłyby komunikacji z pacjentem oraz technik zwiększania motywacji w rzucaniu palenia. Tematyka szkolenia przez wszystkich uczestników została oceniona jako istotny element w codziennej pracy z pacjentami. Kolejne programy szkoleniowe są więc niezbędne, by poprzez edukację pracowników służby zdrowia, edukować dalej pacjentów na temat dostępnych sposobów i środków w leczeniu uzależnienia od tytoniu, a także w celu zwiększenia częstotliwości i różnorodności stosowanej terapii.

Uczestnicy spotkania potwierdzili zapoznanie się z rozdziałem rekomendacji PTN AIDS na temat opieki nad osobami zakażonymi HIV, na temat postępowania dotyczącego zaprzestania palenia (79% odpowiedzi). Według 71% uczestników zalecenia dotyczące leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu powinny być bardziej rozbudowane w rekomendacjach PTN AIDS dotyczących opieki nad osobami zakażonymi HIV. Podobna liczba osób (79%) twierdziła, że istnieje potrzeba opracowania konsensusu na temat diagnostyki i leczenia uzależnienia od tytoniu u pacjentów HIV+.

Pełen raport ze szkolenia: https://promocjazdrowia.pl/raport-koncowy-z-ewaluacji-szkolenia-hiv-aids_final/

 

„To działanie edukacyjne uzyskało wsparcie w ramach grantu edukacyjnego udzielonego przez GlaxoSmithKline”