Projekt Budowanie kompetencji lekarzy i pielęgniarek w dziedzinie profilaktyki raka płuca i innych chorób odtytoniowych wśród pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS został utworzony w celu zmniejszenia zagrożenia rakiem płuca i innymi chorobami odtytoniowymi u osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS w Polsce. Jest to program edukacyjny i pilotażowy, stanowiący bazę dla kolejnych działań prowadzonych przez zespół Fundacji i partnerów.

Realizacja projektu odbywa się przy udziale ekspertów leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu Fundacji Promocja Zdrowia oraz ekspertów leczenia osób zakażonych wirusem HIV m.in. z Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, ze środków udzielonych przez GlaxoSmithKline. Program zawiera wyłącznie metody leczenia poparte dowodami naukowymi (tzw. evidence-based) oraz zalecane przez niezależne międzynarodowe instytucje naukowe (np. bibliotekę Cochrane’a). Program oraz materiały szkoleniowe są również oparte o długoletnie doświadczenie w realizacji leczenia uzależnienia od tytoniu w Polsce.

Dzięki realizowanym zadaniom zakłada się zwiększenie świadomości lekarzy i pielęgniarek na temat zdrowotnych skutków palenia tytoniu, poszerzenie wiedzy i umiejętności personelu medycznego na temat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu oraz zwiększenie liczby wprowadzanych działań zapobiegających rakowi płuca i innym chorobom odtytoniowym w codziennej praktyce medycznej.

Głównym zadaniem w ramach projektu jest szkolenie zwiększające kompetencje zdrowotne lekarzy i pielęgniarek pracujących z chorymi na AIDS.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do  kontaktu z ekspertem w dziedzinie leczenia uzależnienia od tytoniu.