Fundacja „Promocja zdrowia” jest jednym z trzynastu partnerów biorących udział w projekcie o nazwie: Europejskie badanie regulacji dotyczących tytoniu: wdrażanie polityki na rzecz ograniczania chorób płuc (EUREST-PLUS). Badanie ma na celu monitorowanie i ocenę strategii ograniczania używania tytoniu, związanych z dyrektywą unijną dotyczącą produktów tytoniowych oraz Ramową Konwencją WHO o Ograniczeniu Używania Tytoniu.

W ramach EUREST-PLUS został opracowany projekt ITC 6E*, którego zadaniem jest uzyskanie wiedzy na temat wpływu wywieranych przez strategie ograniczania używania tytoniu na społeczeństwo Polski, Niemiec, Grecji, Węgier, Rumunii i Hiszpanii oraz rozpowszechnienie używania tytoniu i wzorów związanych z tym zachowań. Prof. Witold Zatoński z Fundacji „Promocja Zdrowia” jest jednym z partnerów badawczych zespółu ITC Project pod przewodnictwem prof. Goeffreya T. Fonga na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie we współpracy z Europejską Siecią ds. Zapobiegania Paleniu i Tytoniowi (Belgia).

* International Tobacco Control (ITC) Project 6-European Country Study