Od 1991 roku Fundacja „Promocja Zdrowia” prowadzi działania mające na celu budowanie kompetencji zdrowotnych Polaków oraz zapobieganie chorobom przewlekłym.

Główną misją Fundacji jest walka z paleniem tytoniu poprzez:

  • Prowadzenie projektów i badań naukowych oraz publikowanie ich wyników we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz organizacjami zrzeszającymi ekspertów zdrowia publicznego
  • Organizację ogólnopolskich kampanii społecznych, w tym najbardziej znanej akcji „Rzuć palenie razem z nami”
  • Inicjowanie działań edukacyjnych mających na celu zmniejszenie częstości palenia w Polsce
  • Publikację materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, w tym  poradnika „Jak rzucić palenie”
  • Opracowywanie i przeprowadzanie programów szkoleniowych opartych na dowodach naukowych (ang. evidence and science-based trainings)
  • Prowadzenie badań nad rozwojem oraz rozpowszechnianie w Polsce leków stosowanych w celu leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu

Działania Fundacji kształtują zdrowie Polaków:

  • Edukują w zakresie właściwego sposobu odżywiania – akcja „5 razy dziennie warzywa i owoce” oraz „Program Edukacji Tłuszczowej”
  • Motywują do zwiększenia aktywności fizycznej – „Biegam… więc jestem”
  • Przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka – „Europejski kodeks walki z rakiem”
  • Dotyczą wielopłaszczyznowej działalności naukowej, dydaktycznej oraz szkoleniowej

Więcej informacji na temat działalności Fundacji.