Fundacja „Promocja zdrowia” została powołana do życia w grudniu 1991 roku w Warszawie z inicjatywy prof. dr hab. n. med. Witolda Zatońskiego, mając na celu zmniejszenie liczby zachorowań na raka płuca, w szczególności poprzez ograniczenie palenia i wymuszonej inhalacji dymu tytoniowego wśród Polaków. Głównym celem działań Fundacji jest budowanie kompetencji zdrowotnych Polaków i zapobieganie zachorowaniom na przewlekłe choroby niezakaźne, takie jak nowotwory, choroby układu naczyniowo-krążeniowego, POChP, otyłość.

Jako najważniejsze zadanie Fundacja wyznaczyła sobie walkę z paleniem tytoniu. Działalność Fundacji ogniskowała się każdego roku wokół 31 maja, gdy obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu, oraz wokół trzeciego czwartku listopada – Światowego Dnia Rzucania Palenia (głównych elementów akcji „Rzuć palenie razem z nami”). W wyniku prowadzonych kampanii miliony Polaków rzuciło palenie. Spadek częstości palenia (w 1982 r. paliło znacznie ponad 60% mężczyzn i 30% kobiet, w II dekadzie XXI wieku – pali nieco ponad 25% mężczyzn i nieco mniej niż 20% kobiet) stanowi jedną z najważniejszych przyczyn zmniejszającej się w ostatnich dziesięcioleciach przedwczesnej umieralności (przed 65. rokiem życia). Dobrą ilustracją tego zjawiska jest spadek o ponad połowę zachorowań i umieralności na raka płuca u mężczyzn w średnim wieku – schorzenia występującego prawie wyłącznie u osób palących papierosy. Także średnia długość życia wzrosła w tym czasie w Polsce o prawie 7 lat u mężczyzn i ponad 6 lat u kobiet.

Fundacja od początku istnienia prowadzi badania nad rozwojem i rozpowszechnieniem w Polsce leków stosowanych do leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu. Między innymi uczestniczyła w procesie wprowadzenia i upowszechnienia w latach dziewięćdziesiątych nikotynowej terapii zastępczej oraz preparatu bupropion na początku lat dwutysięcznych. Prowadzi także prace nad udokumentowaniem, bezpieczeństwem i skutecznością stosowania roślinnego preparatu cytyzyny. Fundacja aktywnie uczestniczyła w działaniach dla stosowania cytyzyny w Polsce na skalę populacyjną.

Fundacja posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji oraz prowadzaniu szkoleń i warsztatów z zakresu zdrowia publicznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz liderów zdrowia czy edukatorów zdrowotnych. Przez okres swojej działalności Fundacja przeszkoliła tysiące pracowników ochrony zdrowia w zakresie prewencji pierwotnej, m.in. raka płuca oraz diagnostyki i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu. Wszystkie programy szkoleniowe realizowane przez Fundację oparte są na dowodach naukowych (ang. evidence and science-based trainings) i przygotowane we współpracy z ekspertami z kraju i zagranicy.

Istotną część działalności Fundacji stanowi również promocja innych (obok niepalenia) czynników kształtujących zdrowie – właściwego sposobu odżywiania i aktywności fizycznej. Służą temu takie przedsięwzięcia jak akcja „5 razy dziennie warzywa i owoce”, czy „Program Edukacji Tłuszczowej” oraz akcja „Biegam… wiec jestem”, które mają na celu uświadamianie polskiemu społeczeństwu korzyści zdrowotne płynące ze zmiany nawyków żywieniowych oraz zwiększają szansę na wiele lat zdrowego życia.

Kolejnym przykładem udziału Fundacji w edukacji zdrowotnej jest międzynarodowy program Unii Europejskiej „Europejski kodeks walki z rakiem”. Program Europe Against Cancer został powołany przez reprezentantów rządów państw członkowskich Unii Europejskiej w Mediolanie w 1985 roku. U podstaw tej inicjatywy leżała rosnąca liczba zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Europie, a głównym jej celem było ograniczenie oczekiwanej liczby zgonów z 1 000 000 do 850 000 (o 15%) poprzez działania w zakresie prewencji pierwotnej (ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia ekspozycji na dym tytoniowy), badania przesiewowe oraz działania dydaktyczne i szkoleniowe. W celu utworzenia strategii dla osiągnięcia tego celu powołano Komitet Ekspertów, który zatwierdził pierwsze wydanie Kodeksu w 1987 roku. W 1994 roku Komisja Europejska zaprosiła European School of Oncology do stworzenia zespołu ekspertów międzynarodowych i dokonania przeglądu ówczesnych zaleceń oraz opracowania zaktualizowanej drugiej wersji Kodeksu, z udziałem zaproszonych ekspertów reprezentujących organizacje pozarządowe z Europy Centralnej i Wschodniej, wśród których znalazł się m.in. prof. Witold Zatoński.

Wdrażanie zaleceń Europejskiego kodeksu walki z rakiem  rozpoczęło się w Polsce na początku lat 2000. Fundacja „Promocja zdrowia” była jedną z instytucji, która zainicjowała popularyzację jego zapisów. Między innymi doprowadziła do powstania programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Dla przykładu, w wyniku prowadzonych działań na terenie województwa małopolskiego, w realizację działań edukacyjnych zaangażowanych zostało około 75% szkół, 40% nauczycieli, 391 000 uczniów oraz 150 000 rodziców. Na spotkaniu parlamentarzystów europejskich Cancer Prevention: the role of the European Code Against Cancer, które odbyło się w 10 grudnia 2014 roku w Brukseli, projekt wdrażania zapisów Europejskiego kodeksu walki z rakiem w Polsce został uznany za najlepszy program budowania kompetencji zdrowotnych w Europie.

Oprócz działań edukacyjnych, Fundacja prowadzi również działalność naukową w zakresie czynników ryzyka zachorowania na choroby wynikające ze stylu życia (ang. man-made diseases), w tym na temat konsekwencji zdrowotnych wynikających z palenia papierosów. Fundacja wspiera działalność naukowo-badawczą w zakresie zdrowia publicznego w Polsce i współpracuje obecnie w tym zakresie z prestiżowymi międzynarodowymi organizacjami, a także instytucjami krajowymi i zagranicznymi, m.in. Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu, Uniwersytetem w Oxfordzie, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University College London (UCL), Uniwersytetem w Aberdeen, Szkołą Zdrowia Publicznego w Harvardzie, Światową Organizacją Zdrowia, Bankiem Światowym, Międzynarodową Unią Walki z Rakiem, Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem.

W trakcie wielopłaszczyznowej działalności naukowej i edukacyjnej Fundacja opracowała i opublikowała wiele publikacji naukowych, dydaktycznych i technicznych.