Walka z nowotworami płuca jest jednym z filarów działalności Fundacji „Promocja Zdrowia” od początku jej istnienia. W związku z tym Fundacja prowadzi:

  • Projekty związane z leczeniem zespołu uzależnienia od tytoniu, w tym projekt STAR
  • Działania na rzecz rozpowszechniania w Polsce leków stosowanych w celu leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu
  • Kampanie społeczne, m.in. „Rzuć palenie razem z nami” – w trakcie wielu edycji akcji ok. 4 mln Polaków rzuciło palenie
  • Światowy Dzień bez Tytoniu w Polsce z inicjatywy WHO
  • Projekty i badania naukowe we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz organizacjami zrzeszającymi ekspertów zdrowia publicznego
  • Działania legislacyjne, w wyniku których już w 1995 roku doszło do uchwalenia sejmowej ustawy przeciwtytoniowej 
  • Monitorowanie konsumpcji papierosów i postaw związanych z paleniem
  • Wystąpienia na konferencjach naukowych oraz prasowych

Więcej informacji na temat działalności Fundacji związanej z tytoniem znajduje się w zakładce historia.