Newsletter

Przeczytaj regulamin

prof. dr hab. n. med. Założyciel i prezes Fundacji „Promocja zdrowia”, promotor zdrowego, wolnego od tytoniu stylu życia i inicjator wielu akcji prozdrowotnych. Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych. Od końca lat siedemdziesiątych pracuje w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie kieruje zespołem naukowym, prowadzącym badania nad zdrowiem Polaków, a szczególnie nad przyczynami i rozmieszczeniem zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Kierowany przez niego Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów na początku lat dziewięćdziesiątych został nominowany na WHO Collaborating Centre (Ośrodek Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia). Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia. Autor i współautor ponad 500 publikacji naukowych i ponad 180 książek w języku polskim i angielskim. Za swoją działalność na rzecz zdrowia mieszkańców Europy Środkowej został odznaczony Złotym Medalem (1992) przez Światową Organizację Zdrowia oraz medalem (Echelon Vermeil) miasta Paryża (1994) przez prezydenta Jacques’a Chiraca. Za zasługi dla zdrowia Polaków w 1997 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również medal Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC-WHO), medal Gloria Medicinae (najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego), jest laureatem Luther Terry Award (nagroda American Cancer Society za szczególne osiągnięcia w walce z rakiem). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Aberdeen (2014).