Aleksandra Herbeć

Dyrektor Naukowy Fundacji

Psycholog ze specjalizacją w psychologii zdrowia, medycynie behawioralnej, zmianie zachowań, i prewencji chorób, a także wdrażaniu nowych technologii do promocji zdrowia i prewencji. Od 2009 związana z Fundacją „Promocja Zdrowia”, gdzie obecnie prowadzi jeden z projektów, którego celem jest opracowanie nowego programu zwiększającego kompetencje lekarzy z zakresu leczenia palenia i zapewnienie dostępu do odpowiedniego wsparcia dla pacjentów przy użyciu nowych technologii (Projekt STAR). Zaangażowana w szereg działań w tzw. tobacco control, od badań epidemiologicznych nad epidemią palenia i stosowaniem farmakoterapii i e-papierosów, przez opracowanie innowacyjnych interwencji wspierających rzucanie palenia, po przygotowanie szkoleń dla pracowników służby zdrowia z zakresu leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytotniu (ZUT). Studiowała psychologię na University of Glasgow, University College London, i University of California, Berkeley. Obecnie doktorantka i stypendystka Brytyjskiego Stowarzyszenia Serca na wydziale Behavioural Science and Health na UCL gdzie pracuje w zespole Profesora Roberta West nad metodologią tworzenia i ewaluacji kompleksowych interwencji w leczeniu ZUT. Przykłady prowadzonych projektów na UCL to m.in. internetowa interwencja wspierająca rzucanie palenia przez kobiety w ciąży (MumsQuit), a także aplikacje na smartfony wspierające kontrolę chęci zapalenia, zwiekszania adherencji przy stosowaniu nikotynowej terapii zastępczej, a także stosowania osobistych smokerlyzerów do pomiaru tlenku węgla.