Mateusz Zatoński, MA (Hons), MA, MSc

Wiceprezes Fundacji

Politolog i historyk zdrowia, absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego, University College London, oraz Uniwersytetu w Glasgow. Obecnie doktorant na wydziale Zdrowia Publicznego i Polityki na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Autor prac na temat polityki zdrowotnej w bloku socjalistycznym oraz analiz ustawodawstwa dotyczącego sprzedaży alkoholu i papierosów w Unii Europejskiej. Prowadził badania dotyczące wielu aspektów polityki zdrowotnej w dziejach, m.in. zastosowania w niej filozofii utylitaryzmu, czy postrzegania palenia tytoniu w Związku Radzieckim oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.