Prof. Dr hab. n. med. Witold Zatoński

Prezes Fundacji

Profesor zwyczajny medycyny, założyciel i Prezes Fundacji „Promocja Zdrowia”, promotor zdrowego, wolnego od tytoniu stylu życia i inicjator wielu akcji prozdrowotnych. Lekarz, internista, epidemiolog, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia. Całe zawodowe życie przepracował w dwóch instytucjach medycznych: Akademii Medycznej we Wrocławiu (1966-1979) oraz w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (1979-2016), gdzie pełnił funkcję Kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów. Autor i współautor ponad 500 publikacji naukowych i ponad 180 książek w języku polskim i angielskim, a także polskiego konsensusu w sprawie diagnostyki i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz broszury „Jak rzucić palenie” (wydanej w Polsce w ponad 1,5 mln egzemplarzy – 20 edycji). Inicjator wielu akcji prozdrowotnych. Najważniejsze z nich to „Rzuć Palenie Razem z Nami”, „5 Razy Dziennie Owoce i Warzywa”, „Palenie jest Uleczalne”, „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”. Od początku lat 90. prowadzi działania w zakresie diagnostyki i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu. Od ponad 20 lat przeprowadza również szkolenia dla lekarzy w Polsce na temat możliwości zaprzestania palenia i leczenia uzależnienia od tytoniu; uczestniczyło w nich prawie 20.000 lekarzy i pracowników służby zdrowia. Za swoją działalność na rzecz zdrowia mieszkańców Europy Środkowej został odznaczony Złotym Medalem (1992) przez Światową Organizację Zdrowia oraz medalem (Echelon Vermeil) miasta Paryża (1994) przez prezydenta Jacques’a Chiraca. Za zasługi dla zdrowia Polaków w 1997 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również medal Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC-WHO), medal Gloria Medicinae (najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego), jest laureatem Luther Terry Award (nagroda American Cancer Society za szczególne osiągnięcia w walce z rakiem). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Aberdeen (2014).