Fundacja „Promocja Zdrowia” została powołana do życia w grudniu 1991 roku z inicjatywy prof. dra hab. med. Witolda Zatońskiego mając na celu zmniejszenie liczby zachorowań na raka, w szczególności poprzez ograniczenie palenia i wymuszonej inhalacji dymu tytoniowego wśród Polaków. Ta część działalności Fundacji ogniskuje się każdego roku wokół 31 maja, gdy obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu, oraz wokół trzeciego czwartku listopada – Światowego Dnia Rzucania Palenia (głównych elementów akcji „Rzuć palenie razem z nami”). Doroczny koncert Fundacji to moment podsumowania jej działań i tworzenia planów na kolejny rok.

W wyniku dotychczasowej działalności Fundacji ponad 4 mln Polaków rzuciło palenie. Spadek częstości palenia w Polsce (w 1982 r. paliło 62% mężczyzn i 30% kobiet, na początku XXI wieku – około 35% mężczyzn i 25% kobiet) stanowi jedną z najważniejszych przyczyn ograniczenia zachorowalności na raka płuca – schorzenia występującego prawie wyłącznie u palaczy, oraz zmniejszającej się w minionym dziesięcioleciu przedwczesnej umieralności. Także średnia długość życia wzrosła w ostatnich latach o ponad 4 lata u mężczyzn i ponad 3 lata u kobiet.

Istotną część działalności Fundacji stanowi promocja innych czynników kształtujących zdrowie – właściwego sposobu odżywiania i aktywności fizycznej. Służy temu zwłaszcza akcja „5 razy dziennie warzywa i owoce” mająca uświadomić polskiemu społeczeństwu korzyści zdrowotne płynące ze zmiany nawyków żywieniowych oraz stworzyć każdemu z nas szansę na wiele lat zdrowego życia.

Fundacja od wielu lat prowadzi i koordynuje badania naukowe dotyczące stanu zdrowia Polaków. Organizuje konferencje naukowe, a także współpracuje na szeroką skalę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i instytucjami naukowymi, m.in. Światową Organizacją Zdrowia, Uniwersytetem w Oksfordzie i Międzynarodową Unią Walki z Rakiem.